Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Du kan som ansat, tidligere ansat mv. i Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) og Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet) indsende oplysninger om kritisable forhold til vores interne whistleblowerordning. Den samme mulighed har du, hvis du er samarbejdspartner til vores myndigheder, eller hvis du er ansat hos en samarbejdspartner.

Andre f.eks. borgere eller journalister er ikke omfattet af ordningen.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysningerne via den elektroniske whistleblowerportal. Det gør du ved at trykke på linket nederst på siden. Du kan også anvende fysisk post eller e-mail.

Før du indsender en indberetning, opfordres du til at læse ”Vejledning til brugere af Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets whistleblowerordning” samt Justitsministeriets ”Vejledning for whistleblowere”.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Du opfordres dog til ikke at indgive oplysninger anonymt, og det skyldes, at det er vanskeligere at foretage en tilbundsgående undersøgelse af oplysninger, der er indgivet anonymt.

Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andre oplysninger, som kan henføres til dig som f.eks. adresse, e-mail eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Vær også opmærksom på, at hvis du logger ind via en computer, der er tilkoblet arbejdspladsens netværk, vil der som udgangspunkt ske en logning af besøgte hjemmesider, herunder whistleblowerportalen.

Hvis du vil være sikker på, at din identitet ikke kan spores ved de tekniske spor, der efterlades på internettet, anbefales du at bruge tekniske foranstaltninger, der sikrer anonymitet på nettet ved at forhindre sporing via IP-adressen.

Din henvendelse behandles af autoriserede medarbejdere i Staben i Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet. Når du sender oplysningerne ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den elektroniske whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Ekstern whistleblowerordning

Du kan som potentiel whistleblower i stedet vælge at indberette via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning; Den nationale Whistleblowerordning.

Du kan altså frit vælge mellem, om du vil benytte dig af den interne eller eksterne whistleblowerordning. Vi skal dog opfordrer dig til at benytte Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets interne whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. For nærmere information om begrebet ”repressalier” henvises til Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere, som kan tilgås nedenfor under ”Nyttige links”.

Kontaktoplysninger

Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler, Frederiks Plads 42, 8. og 9. sal, 8000 Aarhus C (mærk kuverten: ”Whistleblowerenheden” eller ”Overleveres personligt til chefkonsulent Karina Toftgaard Matthiesen”)

Behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du henvender dig til Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (Politiklagemyndighedens) og Det Uafhængige Bevismiddeltilsyns (Bevismiddeltilsynets) interne whistleblowerordning her.

Justitsministeriets vejledning for whistleblowere

Justitsministeriets fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Moderniseringsstyrelsens vejledning om god adfærd i det offentlige

Vejledning til brugere af Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets whistleblowerordning